Inhoudelijk

Begeleiding

Het Vavo-College kent een intensieve manier van begeleiden. Tijdens de intake bepalen we de inhoud van het studietraject. Daarna bekijken we hoeveel gesprekken een leerling nodig heeft. Voortgangsmentoren voeren drie à vier gesprekken per jaar met de leerling: meteen na de start en na elk schoolexamen.Plusmentoren voeren wekelijks of om de veertien dagen een mentorgesprek. De leerlingen die nog geen achttien jaar zijn hebben elke maand een mentorgesprek.
In bepaalde gevallen kan de zorgcoördinator een leerling doorverwijzen naar bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk of een externe instantie. Vakdocenten zijn tevens trajectbegeleiders voor hun vakgebied. Deze docenten bewaken nauwkeurig, samen met de leerling, het trajectschema en bespreken actiepunten.

Aanwezigheid

Het Vavo-College controleert de aanwezigheid om twee redenen:

1. In het kader van de Wet Leerplicht en het RMC-beleid*) is het Vavo-College verplicht om te controleren op ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim (=onverantwoord verzuim in Vavo-termen) melden we aan de afdelingen leerplicht en RMC van de gemeentes. Leerlingen tot 18 jaar zijn leerplichtig.
Alle leerlingen blijven kwalificatieplichtig tot 23 jaar of totdat zij een startkwalificatie hebben behaald. Leerplichtambtenaren houden spreekuur voor ongeoorloofd verzuim van leerlingen.

2. Het Vavo-College hanteert de zogenaamde 80%-20% regeling. Bij 80% aanwezigheid heeft de leerling recht op deelname aan een schoolexamen. Bij aanwezigheid van minder dan 80% heeft een leerling géén recht op deelname aan een schoolexamen. Deze regeling geldt voor elk van de drie schoolexamenperiodes afzonderlijk.
100% aanwezigheid biedt uiteraard de grootste kans op goede resultaten.

*) Regionale Meld-en Coördinatiefunctie.

Communicatie

Iedere leerling krijgt een eigen e-mailaccount via het registratie-en communicatiesysteem Magister. Docenten hebben via deze Magistermail individueel of groepsgewijs contact met de leerlingen.

Iedere leerling is verplicht zijn/haar Magister e-mail regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van informatie en berichtgeving over lopende zaken.

Wij gaan er van uit dat leerlingen de berichten lezen die we via Magister verspreiden. De berichteninhoud is zodoende bekend bij de leerlingen.

 

 

 

 

 


 

.