Financiering

Bekostiging Voltijd/ deeltijd Lesgeld Kosten voor boeken en overig lesmateriaal Recht op tegemoet- koming scholieren? Recht op tegemoet- koming deeltijders?
 Rijksbekostiging Voltijd € 1155,- totaal per jaar Afhankelijk van het aantal vakken Ja (alleen bij 18 jaar en ouder) Nee
 Rijksbekostiging Deeltijd +/- € 120,- per vak per jaar Afhankelijk van het aantal vakken Nee Ja (alleen bij 18 jaar en ouder)
 Rutteregeling Vol pakket € 0 Afhankelijk van het aantal vakken Ja (alleen bij 18 jaar en ouder) Nee
 Rutteregeling Deel pakket € 0 Afhankelijk van het aantal vakken Ja (alleen bij 18 jaar en ouder) Nee

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen, wijzigen en stopzetten van de tegemoetkoming via www.duo.nl

Rijksbekostiging

Leerlingen die bij aanvang van het schooljaar 18 jaar of ouder zijn kunnen zich rechtstreeks inschrijven bij het Vavo-College (vóór 1 oktober van het betreffende schooljaar). Het Rijk subsidieert een groot gedeelte van de studie. De hoogte van het te betalen lesgeld wordt per schooljaar wettelijk vastgesteld.

 

Rutteregeling

Leerlingen die nog geen 18 jaar zijn bij aanvang van het schooljaar, kunnen niet rechtstreeks ingeschreven worden bij het Vavo-College. Hun huidige VO-school kan hen detacheren.