Vavo-College ‘s-Hertogenbosch

KW1C-metlogo-Vavo-College

Vavo betekent: Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. Het vindt zijn oorsprong in onderwijs aan volwassenen, maar tegenwoordig heeft deze vorm van onderwijs een bredere functie.
Het Vavo-College ‘s-Hertogenbosch biedt opleidingen Mavo, Havo en Vwo voor jongvolwassenen die om een of andere reden voortijdig het gewone onderwijs moeten of willen verlaten. Zo kunnen zij toch nog een diploma behalen waarmee zij toegang hebben tot vervolgonderwijs.
Voor elk vak wordt de stof uit de examenklas en voorexamenklas in een jaar behandeld en afgesloten. Het Vavo-College kent dus uitsluitend eindexamenklassen. Het is mogelijk en soms wenselijk om de vakken over twee jaar te verspreiden.
Het Vavo-College heeft op die manier de functie van onderwijsreparateur. Het is volwassenenonderwijs dat opereert naast en als partner van het Voortgezet Onderwijs.

KW1c_logo_rgb_B_RW_jpg

Het Vavo-College is voor leerlingen die:

  • Nog niet geslaagd zijn en nog een of meer vakken moeten doen, de zogenaamde sprokkelaars. Vaak is het niet zinvol om het hele pakket van hun VO- school opnieuw te doen.
  • Twee keer zijn blijven zitten.
  • Willen “opstromen”, van Mavo naar Havo, of van Havo naar Vwo.
  • Een andere leeromgeving nodig hebben. Ze voelen zich niet meer thuis in het pedagogische klimaat van de huidige school.
  • Op dit moment geen opleiding volgen.
  • Terug naar school willen om hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

IMG_8895

https://www.kw1c.nl/afdeling/824/vavo-college

Voor meer informatie over de samenwerkende Vavo-scholen kun je kijken op:

http://www.vavoscholen.nl